Program

Umjetničku školu čine :

  • Osnovna muzička škola Bihać sa isturenim odjeljenjima u Cazinu, Sanskom Mostu, Ključu, Velikoj Kladuši, Bosanskoj Krupi, Bužimu i Bosanskom Petrovcu
  • Srednja muzička škola Bihać
  • Srednja škola primijenjenih umjetnosti Bihać

Nastava je organizirana po modelu cjelodnevne organizacije odgojno - obrazovnog rada a izvodi se po novim nastavnim planovima i programima za osnovnu muzičku i srednje umjetničke škole .

Škola je umjetničke struke, muzičkog i likovnog usmjerenja a obrazuje kadrove IV stupnja stručnosti za muzičku i likovnu umjetnost sa obrazovnim profilima muzičara općeg smjera , muzičara izvođača – instrumentaliste te likovnog tehničara za primjenjeno slikarstvo.

Nastavni plan
Likovni tehničar za primijenjeno slikarstvo

NASTAVNI PREDMET BROJ SEDMIČNIH ČASOVA PO RAZREDIMA
  IIIIIIIVUKUPNO
OPĆE OBRAZOVANJE
Bosanski jezik i književnost 3 3 3 3 12
Strani jezik 2 2 2 2 8
Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 8
Historija - povijest 2 2 - - 4
Sociologija 2 - - - 2
Estetika - 2 - - 2
Matematika 2 2 - - 4
Fizika 2 - - - 2
Demokracija i ljudska prava - - 2 - 2
OPĆE OBRAZOVANJE UKUPNO 15 13 9 7 44
NASTAVNI PREDMET BROJ SEDMIČNIH ČASOVA PO RAZREDIMA
  IIIIIIIVUKUPNO
ZAJEDNIČKI PREDMETI STRUČNOG OBRAZOVANJA
Historija umjetnosti 2 2 2 2 8
Teorija likovne forme - 1 - - 1
Pismo 1 - - - 1
Osnovi projektovanja 2 - - - 2
Crtanje 6 6 4 4 20
Slikanje 4 4 - - 8
Plastična anatomija čovjeka - - 2 2 4
ZAJEDNIČKI PREDMETI STRUČNOG OBRAZOVANJA UKUPNO 15 13 8 8 44
UŽE STRUČNO OBRAZOVANJE
Plastično oblikovanje 2 2 - - 4
Zidne slikarske tehnike - - 6 8 14
Tehnologija slikarstva - 2 1 1 4
Slikanje - - 8 8 16
UŽE STRUČNO OBRAZOVANJE UKUPNO 2 4 15 17 38
SVE UKUPNO 32 30 32 32 126Nastavni plan
Muzicar općeg smjera

NASTAVNI PREDMET BROJ SEDMIČNIH ČASOVA PO RAZREDIMA
  IIIIIIIVUKUPNO
OPĆE OBRAZOVANJE
Bosanski jezik i književnost 3 3 3 3 12
Strani jezik 2 2 2 2 8
Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 8
Historija - povijest 2 2 - - 4
Sociologija 2 - - - 2
Estetika - - - 2 2
Likovna kultura 2 2 - - 4
Fizika - akustika 2 - - - 2
Demokracija i ljudska prava - - 2 - 2
OPĆE OBRAZOVANJE UKUPNO 15 9 9 9 42
NASTAVNI PREDMET BROJ SEDMIČNIH ČASOVA PO RAZREDIMA
  IIIIIIIVUKUPNO
STRUČNO OBRAZOVANJE
Solfeđo 3 3 2 2 10
Klavir (obligatni) 2 2 2 2 8
Hor - orkestar 4 4 4 4 16
Drugi instrument 1 1 1 1 4
Muzička teorija 3 - - - 3
Vokalna tehnika 2 - - - 2
Harmonija - 3 3 2 8
Kontrapunkt - 3 2 2 7
Muzički oblici - - 2 2 4
Historija muzike sa poznavanjem muzičke literature - 2 2 2 6
Poznavanje instrumenata - - - 2 2
Sviranje horskih partitura - - 1 1 2
Osnovi dirigiranja - - 2 2 4
Muzički folklor - 1 - - 1
Audio-video tehnika - - 1 - 1
STRUČNO OBRAZOVANJE UKUPNO 15 19 22 22 78
SVE UKUPNO 30 28 31 31 120Nastavni plan
Muzičar instrumentalnog smjera

Ažuriranje u toku. Molimo Vas za strpljenje dok unosimo informacije. Navratite ponovo za nekoliko dana.
Nastavni plan
Osnovna muzička škola

NASTAVNI PREDMET BROJ SEDMIČNIH ČASOVA PO RAZREDIMA
  IIIIIIIVVVI
Solfeggio sa teorijom muzike 2 2 2 2 2 2
Glavni predmet - instrument 2 2 2 2 2 2
Skupno muziciranje - - - 2 2 2
UKUPNO ČASOVA 4 4 4 6 6 6
  * NAPOMENA: Časovi glavnog predmeta - instrumenta odvijaju se po principu indvidualne nastave i traju 30 minuta za I, II i III razred, odnosno 45 minuta za IV, V i VI razred. Časovi solfeggia i skupnog muziciranja održavaju se u grupama i traju 45 minuta za sve razrede.

Više o upisu u školu pročitaj OVDJE