Predavači

(Stranica u izradi, molimo za strpljenje)Srednja muzička školaMedina Arnautović

Profesor klasične gitare

 • gitara, orkestar gitara
 • kamerna muzika
 • čitanje orkest. dionica

Medina Arnautović

 

OBRAZOVANJE: Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu

Emina Midžić

Profesor klasične gitare

 • klasična gitara

Emina Midžić

Profesor gitare

OBRAZOVANJE: Akademija Umjetnosti Banja Luka

Nedim Bakić

Profesor klasične gitare

 • klasična gitara

Nedim Bakić

Profesor gitare

OBRAZOVANJE: Roosevelt University, Chicago, USA

Mia Midžić

Profesor klasične gitare

 • klasična gitara

Mia Midžić

Profesor gitare

OBRAZOVANJE: Muzička Akademija Univerziteta u SarajevuErmin Elezović

Profesor klavira

 • klavir
 • korepeticija

Ermin Elezović

Profesor klavira

OBRAZOVANJE: Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu

Anette Poljak

Profesor klavira

 • klavir
 • kamerna muzika
 • korepeticija

Anette Poljak

Mr. klavira i profesor teor. muz. predmeta

OBRAZOVANJE: Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu

Ivona Brnas Jurčević

Profesor klavira

 • klavir

Ivona Brnas Jurčević

Mr. klavira

OBRAZOVANJE: Muzička Akademija Univerziteta u SarajevuAdna Bajrić

Profesor harmonike

 • harmonika
 • kamerna muzika
 • čitanje orkest. dionica

Adna Bajrić

Profesor harmonike

OBRAZOVANJE: Muzička Akademija Univerziteta u Istočnom SarajevuAdnan Busuladžić

Profesor klarineta

 • klarinet
 • saxophone

Adnan Busuladžić

Profesor klarineta

OBRAZOVANJE: Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu

Sanel Kabiljagić

Profesor trube

 • truba
 • duhački ansambl

Sanel Kabiljagić

Profesor trube

OBRAZOVANJE: Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu

Nedžad Međuseljac

Profesor klarineta

 • klarinet

Nedžad Međuseljac

Profesor klarineta

OBRAZOVANJE: Muzička Akademija Univerziteta u SarajevuEdita Husetić

Profesor teor. muz. predmeta

 • solfeđo, teorija muzike
 • kontrapunkt, klavir obligatni
 • poznavanje instrumenata

Edita Husetić

Profesor teoretskih muzičkih predmeta

OBRAZOVANJE: nedostupno

Nail Jusić

Profesor teor. muz. predmeta

 • muzički oblici
 • harmonija
 • osnovi dirigovanja

Nail Jusić

Profesor teoretskih muzičkih predmeta

OBRAZOVANJE: Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu

Jasmin Čustić

Profesor teor. muz. predmeta

 • sviranje horskih partitura
 • vokalna tehnika, kontrapunkt
 • klavir obligatni

Jasmin Čustić

Profesor teoretskih muzičkih predmeta

OBRAZOVANJE: Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu

Vesna Kečalović

Prof. teor. muz. predmeta, mr.

 • solfeđo, hor
 • vokalna tehnika
 • klavir obligatni

Vesna Kečalović

Profesor teoretskih muzičkih predmeta, mr.

OBRAZOVANJE: nedostupno

Halid Hadžihajdarević

Profesor teor. muz. predmeta

 • harmonija, muz. folklor
 • historija muzike, AV tehnika

Halid Hadžihajdarević

Profesor teoretskih muzičkih predmeta

OBRAZOVANJE: Muzička Akademija Univerziteta u SarajevuAlma Harbaš Mureškić

Profesor engleskog jezika

 • engleski jezik

Alma Harbaš Mureškić

Profesor engleskog jezika

OBRAZOVANJE: Sveučilište u Zagrebu

Dženana Grozdanić

Profesor njemačkog jezika

 • njemački jezik

Dženana Grozdanić

Profesor njemačkog jezika

OBRAZOVANJE: nedostupno

Asmir Piralić

Profesor B/H/S jezika i književnosti

 • B/H/S jezik i književnost

Asmir Piralić

Profesor B/H/S jezika i književnosti

OBRAZOVANJE: nedostupno

Dino Dupanović

Profesor historije, mr.

 • opća historija
 • sociologija, estetika
 • demokracija i ljudska prava

Dino Dupanović

Profesor historije, mr.

OBRAZOVANJE: nedostupno

Husmira Biščević

Profesor matematike i fizike

 • fizika - akustika

Husmira Biščević

Profesor matematike i fizike

OBRAZOVANJE: nedostupno

Amir Džigumović

Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja

 • tjelesni i zdravstveni odgoj

Amir Džigumović

Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja

OBRAZOVANJE: nedostupno

 

Profesor islamske vjeronauke

 • islamska vjeronauka

 

Bachelor islamske vjeronauke

OBRAZOVANJE: nedostupno

Svjetlana Mešić

Profesor likovne kulture

 • likovna kultura

Svjetlana Mešić

Profesor likovne kulture

OBRAZOVANJE: nedostupnoSrednja likovna školaAdela Veletanlić

Akademski slikar

 • slikanje
 • zidne slikarske tehnike
 • tehnologija slikarstva

Adela Veletanlić

Akademski slikar

OBRAZOVANJE: nedostupno

Svjetlana Mešić

Profesor likovne kulture

 • slikanje
 • plastično oblikovanje

Svjetlana Mešić

Profesor likovne kulture

OBRAZOVANJE: nedostupno

Igor Reljić

Akademski grafičar

 • crtanje, pismo
 • osnovi projektovanja
 • historija umjetnosti

Igor Reljić

Akademski grafičar

OBRAZOVANJE: nedostupnoAlma Harbaš Mureškić

Profesor engleskog jezika

 • engleski jezik

Alma Harbaš Mureškić

Profesor engleskog jezika

OBRAZOVANJE: Sveučilište u Zagrebu

Dženana Grozdanić

Profesor njemačkog jezika

 • njemački jezik

Dženana Grozdanić

Profesor njemačkog jezika

OBRAZOVANJE: nedostupno

Asmir Piralić

Profesor B/H/S jezika i književnosti

 • B/H/S jezik i književnost

Asmir Piralić

Profesor B/H/S jezika i književnosti

OBRAZOVANJE: nedostupno

Dino Dupanović

Profesor historije, mr.

 • opća historija
 • sociologija, estetika
 • demokracija i ljudska prava

Dino Dupanović

Profesor historije, mr.

OBRAZOVANJE: nedostupno

Husmira Biščević

Profesor matematike i fizike

 • matematika

Husmira Biščević

Profesor matematike i fizike

OBRAZOVANJE: nedostupno

Amir Džigumović

Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja

 • tjelesni i zdravstveni odgoj

Amir Džigumović

Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja

OBRAZOVANJE: nedostupno

 

Profesor islamske vjeronauke

 • islamska vjeronauka

 

Bachelor islamske vjeronauke

OBRAZOVANJE: nedostupnoOsnovna muzička školaNihad Mulahusejnović

Nastavnik violine

 • violina
 • orkestar violina

Nihad Mulahusejnović

Profesor teoretskih muzičkih predmeta

OBRAZOVANJE: Muzička Akademija Univerziteta u Sarajevu

Ažuriranje u toku. Molimo Vas za strpljenje dok unosimo informacije. Navratite ponovo za nekoliko dana.

Ažuriranje u toku. Molimo Vas za strpljenje dok unosimo informacije. Navratite ponovo za nekoliko dana.

Ažuriranje u toku. Molimo Vas za strpljenje dok unosimo informacije. Navratite ponovo za nekoliko dana.

Ažuriranje u toku. Molimo Vas za strpljenje dok unosimo informacije. Navratite ponovo za nekoliko dana.

Ažuriranje u toku. Molimo Vas za strpljenje dok unosimo informacije. Navratite ponovo za nekoliko dana.