Nagrade

Rezultati na takmičenjima učenika JU "Umjetnička škola" Bihać u 2017/18. školskoj godini

Rezultati s XXI Otvorenog federalnog takmičenja učenika/studenata muzike u Travniku 16. - 21. 04. 2018.

Naziv Kategorija Učenici Mentor Broj bodova Nagrada
Orkestar gitara Prva Orkestar gitara Medina Arnautovič 92,67 Prva
Gitarski ansambli Treća Amina Hozdić, Una Klepić Arnautović / Čirić 92,17 Prva
Gitarski ansambli Treća Ismar Muslić, Dino Ružnić, Adian Handukić, Amel Zahirović Indira Sivić 92,17 Prva
Gitarski ansambli Prva Selma Bužimkić , Emir Mahmić Emina Midžić 91,20 Prva
Gitarski ansambli Prva Hamed Džafić, Kemal Imširović Emina Midžić 91,00 Prva
Duhači Prva Benjamin Zukić, Adela Kaltak Karabeg / Rajić 90,25 Prva
Trio harmonika "Anima" Peta Azra Halitović, Emedin Adilović i Amel Šušnjar Adna Bajrić 88,40 Druga
Klavirski duo Prva Dizdarević Arianna, Pajazetović Nera Lejla Džanić 86,80 Druga
Klavirski duo Druga Kurtagić Samina, Halilagić Imelda Rukavina / Salihagić 86,00 Druga
Gitarski ansambli Prva Toroman Majda, Bećirspahić Fatima Indira Sivić 85,67 Druga
Gitarski ansambli Prva Emina Muslić, Sarah Ćordić Katica Knežević 85,50 Druga
Gitarski ansambli Druga Sara Alagić, Ajla Musa Čirić / Midžić 85,17 Druga
Kamerni trio Druga Zukić Nađa, Ramić Elma, Čaušević Džejlana Karabeg / Rajić 85,00 Druga
Klavirski duo Prva Lejla Fikić, Aiša Kardašević Suada Salihagić 84,40 Druga
Duhači Prva Nadina Kadirić, Adna Bajraktarević Karabeg / Rajić 81,00 Druga
Duhači Druga Muranović, Šišić, Hajrić, Džaferović Nedžad Međuseljac 81,00 Druga
Klavirski duo Druga Zukić Benjamin, Omanović Amina Alma Karabeg 80,00 Druga
Klavirski duo Druga Ismihan Duraković, Merjem Jašarević Lejla Džanić 73,20 Treća
Klavirski duo Druga Mujakić Emina, Zahić Asja Lejla Džanić 72,00 Treća
Duhači Prva I. Dedić, B. Mehić, M. Zulić, Firduz D., Amer H., Edvin H. Adnan Busuladžić 70,75 Treća
Klavirski duo Četvrta Ariana Gjocaj, Hana Gjocaj Poljak / Elezović 68,50 Pohvala


Rezultati na ostalim takmičenjima su slijedeći:

    Profesorica Adna Bajrić / harmonika:
  • 10.Internacionalni festival harmonike „ Dani harmonike „ Ugljevik- trio harmonika – kamerna muzika – TREĆA kategorija : I nagrada – 90 bodova
  • 9.Internacionalni festival harmonike „ Akordeon Art Plus „Istočno Sarajevo – trio harmonika – kamerna muzika – XI kategorija: II nagrada - 82,75 bodova

    Profesorica flaute Azemira Rajić i profesorica Alma Karabeg klavir ostvarile su slijedeće rezultate na Republičkom takmičenju u Banja Luci u aprilu 2018:
  • Benjamin Zukić i Adela Kaltak – kamerni duo klavir / flauta – I nagrada / III razred OMŠ
  • Bajramović Adna i Kaltak Nadina – kamerni duo klavir / flauta - I nagrada / II i III razred OMŠ
  • Benjamin Zukić i Omanović Amina – klavirski duo - III nagrada / III i IV razred OMŠ

Rezultati na takmičenjima učenika JU "Umjetnička škola" Bihać u 2016/17. školskoj godini

Naziv takmičenja Disciplina Ime i prezime učenika Osvojena nagrada Broj bodova Mentor Mjesto i vrijeme održavanja
Međunarodno takmičenje duvača „ Davorin Jenko „ Beograd TRUBA predkategorija B Hana Bužimkić DRUGA 92,75 Sanel Kabiljagić Beograd, 03. – 05.3.2017
XXIV takmičenje muzičkih škola „Vlado Milošević „ KAMERNI ANSAMBLI prva kategorija Selma Talić / flauta, Adela Kaltak / flauta , Benjamin Zukić / klavir PRVA 95,00 Azemira Rajić i Alma Karabeg Banja Luka, 06.- 07.04.2017
XX Federalno takmičenje učenika muzike /glazbe KLAVIR I kategorija Ema Pečenković PRVA 96,33 Anette Poljak Čitluk/Međugorje 24. – 27.04.2017
XX Federalno takmičenje učenika muzike /glazbe KLAVIR predkategorija Arianna Dizdarević PRVA 93,20 Lejla Džanić Čitluk/Međugorje 24. – 27.04.2017
XX Federalno takmičenje učenika muzike /glazbe KLAVIR prva kategorija Lejla Dedić PRVA 91,50 Anette Poljak Čitluk/Međugorje 24. – 27.04.2017
XX Federalno takmičenje učenika muzike /glazbe KLAVIR prva kategorija Benjamin Zukić PRVA 91,00 Alma Karabeg Čitluk/Međugorje 24. – 27.04.2017
XX Federalno takmičenje učenika muzike /glazbe KLAVIR četvrta kategorija Ariana Gjocaj DRUGA 87,40 Ermin Elezović Čitluk/Međugorje 24. – 27.04.2017
XX Federalno takmičenje učenika muzike /glazbe KLAVIR prva kategorija Merjem Jašarević TREĆA 76,33 Lejla Džanić Čitluk/Međugorje 24. – 27.04.2017
XX Federalno takmičenje učenika muzike /glazbe KLAVIR Četvrta kategorija Hana Gjocaj TREĆA 70,20 Anette Poljak Čitluk/Međugorje 24. – 27.04.2017
XX Federalno takmičenje učenika muzike /glazbe VIOLINA druga kategorija Aid Kovačević TREĆA 74,00 Nihad Mulahusejnović Čitluk/Međugorje 24. – 27.04.2017
XX Federalno takmičenje učenika muzike /glazbe VIOLINA predkategorija Mihaela Jurić TREĆA 70,80 Nihad Mulahusejnović Čitluk/Međugorje 24. – 27.04.2017
Akordeon art 8.Internacionalni festival harmonike HARMONIKA VIII kategorija Azra Halitović TREĆA 77,25 Adna Bajrić Istočno Sarajevo – 30.5. do 02.06.2017