Menadžment

Sanel Kabiljagić

Profesor

Direktor škole

Profesor S. Kabiljagić

Direktor

Ažuriranje detalja u toku...

Majda Harbaš Dervišević

Diplomirani ekonomista

Sekretar škole

M. Harbaš Dervišević

Sekretar

Ažuriranje detalja u toku...

Fatima Vasiljević

Profesor

Pedagog-psiholog

Profesor F. Vasiljević

Pedagog-psiholog

Ažuriranje detalja u toku...