Dokumenti

Konkurs za popunu radnih mjesta u JU Umjetnička škola "Nusret Keskin - Braco" Bihać (04. 01. 2021.)
Konkurs za popunu radnih mjesta u JU Umjetnička škola "Nusret Keskin - Braco" Bihać (07. 01. 2021.)
Konkurs za popunu radnih mjesta u JU Umjetnička škola "Nusret Keskin - Braco" Bihać (28. 11. 2020.)
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu (16. 10. 2020.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki JU Umjetničke škole "Nusret Keskin - Braco" Bihać (16. 10. 2020.)
Konkurs za izbor i imenovanje direktora/ice JU Umjetničke škole "Nusret Keskin - Braco" Bihać (26. 06. 2020.)
Odluka o usvajanju Plana nabavki JU Umjetničke škole "Nusret Keskin - Braco" Bihać (11. 05. 2020.)
Plan javnih nabavki za 2020. godinu (11. 05. 2020.)
Konkurs za popunu radnih mjesta (12. 03. 2020.)
Konkurs za popunu radnih mjesta (31. 01. 2020.)
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
Plan javnih nabavki JU Umjetnička škola "Nusret Keskin - Braco" Bihać za 2019. god. (Novi dokument)
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU Umjetnička škola "Nusret Keskin - Braco" Bihać za 2019. god.
Plan javnih nabavki JU Umjetnička škola "Nusret Keskin - Braco" Bihać za 2019. god. (Stari dokument)
Knjižica XXII Federalnog takmičenja muzičkih škola
Konkurs za popunu radnih mjesta za 2018/2019. godinu
Plan javnih nabavki JU Umjetnička škola "Nusret Keskin - Braco" Bihać (2018. god.)
Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki JU Umjetnička škola "Nusret Keskin - Braco" Bihać (2018. god.)